Deze site wordt mede mogelijk gemaakt door www.ulvenhout.com 

horizontal rule

KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN AFDELING ULVENHOUT

horizontal rule

lees i.v.m.  de corona de laatste stand in de Nieuwsbrieven

De KBO is de grootste ouderenorganisatie van Nederland, een vereniging van, voor en door ouderen (vanaf 50 jaar).

De KBO behartigt de belangen van senioren en biedt sociaal culturele activiteiten aan. Daarmee wil de bond het welzijn van de leden en hun participatie in de samenleving bevorderen. De bond werkt aan zelfredzaamheid én onderlinge saamhorigheid van haar leden. Samen goed oud worden door samen de mouwen op te stropen en actief te zijn.

 

De Pekhoeve = het thuishonk

Wat doet de vereniging KBO Ulvenhout?

  1. belangenbehartiging van ouderen
  2. bullethandhaven dan wel verbeteren van de financiële voorzieningen zoals: AOW, Pensioenen, Zorgverzekering, zorg- en huurtoeslag, bijzondere bijstand, WMO regels enz.
    bullethandhaven dan wel verbeteren van woon en leefomstandigheden zoals: meer (betaalbare) senior woningen, gezondheidszorg, mantelzorg, (gehandicapten) voorzieningen, gratis openbaar vervoer, deeltaxi enz.
    bullethet bedrijfsleven aansporen producten en diensten te leveren; gekeken door de bril van de consument op leeftijd.
  3. het aanbieden van sociaal culturele activiteiten:
bullet‘reguliere’ activiteiten: biljarten, bridge, sjoelen, koersbal, bingo enz.
bulletthema ochtend of middagen
bulletsamen activiteiten organiseren, die senioren in contact brengt en houdt.

Contributie.

Het contributiegeld bedraagt € 20.- p.p .per jaar.
Dit wordt een keer per jaar in januari of als u later lid bent geworden in september/oktober automatisch van de door u opgegeven bankrekening afgeschreven.

En daar krijgt u voor:

bulletMaandblad ONS van KBO Brabant.
bulletWekelijks kan men mee doen in De Pekhoeve aan: Biljarten, koersballen, jeu de boules, sjoelen, handwerken, bridge, jokeren en rikken.
bulletMaandelijks is er de BINGO en 2x per jaar rik/jokerconcoursen.
bulletIn de zomer fietsen.
bulletThema-ochtend of middag over een actueel onderwerp.
bulletDe ledenvergadering in april en november (samen met het St. Nicolaasfeest).
bulletde kerstviering in december, afgesloten met een diner.
bulletde Oranjeviering eind januari, de carnavalsmiddag.
bulletJaarlijks een interessante reis op de eerste donderdag van september.

Maar ook:

bulletKeuring rijbewijs bij mevrouw Hoogmoed, Nieuwe Dreef 39, Ulvenhout. tel: 5612888
bulletBijzondere bijstand: bij minimum inkomen en onverwachte extra uitgaven. Assistentie bij aanvraag bij de gemeentelijke dienst.

Mocht u interesse hebben om u op een of andere manier verdienstelijk te maken binnen KBO neem dan gerust contact op met een van de bestuursleden.Voor andere vragen kunt u tevens terecht bij het bestuur.

Kortom voldoende redenen om u aan te sluiten bij deze actieve BOND van Senioren; meer dan 600 mensen zijn u al voor geweest! Benader het secretariaat en wordt lid.